Zamjena reklamiranog proizvoda

Kupac može zamijeniti kupljeni proizvod samo ukoliko je proizvod neispravan prilikom isporuke, u roku od najviše 7 (sedam) dana od primitka na adresu dostave. Prodavač se obvezuje reklamirani proizvod zamijeniti istim ili proizvodom sličnih karakteristika istog cjenovnog i kvalitativnog razreda u roku od 30 dana od primitka zahtjeva. Kupac je dužan reklamirani proizvod dostaviti u neoštećenoj originalnoj ambalaži, sa svim priloženim dokumentima.

Proizvodi s vidljivim oštećenjima (uključivo one na pakiranju), proizvodi koje je kupac pokušao popraviti ili prepraviti, proizvodi koji su oštećeni i proizvode bez originalnog pakiranja nije moguće zamijeniti. U slučaju reklamiranja proizvoda kupac snosi sve troškove povrata robe. Pošiljke sa otkupnom vrijednosti ne preuzimamo.

Rješavanje sporova

MALOČA, obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge, omogućuje kupcima podnošenje prigovora putem pošte na adresu tvrtke, putem telefaksa ili elektroničke pošte te se obvezuje odgovoriti na njih u roku od 15 dana od kada je prigovor zaprimljen.

U slučaju spora između kupca i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje Centru za mirenje.
Eventualne sporove trgovac i kupac nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Zagrebu.

Back to Top